Friday, September 9, 2011

Waarom een Velomobiel Seminar organiseren in Dronten?


Het 6e Velomobiel Seminars is georganiseerd door Carl George Rasmussen ( Leitra ) in 2009 Kopenhagen. Het organiseren van dit soort internationale evenementen kost erg veel inspanning en gezien zijn respectabele leeftijd vond hij dat het stokje weer doorgeven moest worden. Hij heeft mij gevraagd of ik het 7e Velomobiel Seminar 2012 in Dronten wil organiseren. Ik heb daar ja op gezegd.

Om te begrijpen waarom ik ja heb gezegd, ga ik terug naar de beginperiode van de NVHPV.

Technische Dagen
Vlak na de oprichting van de NVHPV ben ik lid geworden. Bij één van de eerste ledenvergaderingen zat ik toevallig naast Ton ten Brinke, die toen tot secretaris van de vereniging werd benoemd. Ton was in zijn vrije tijd altijd aan het experimenteren en bouwen van ligfietsen net als ik. (Als die ziekte je eenmaal te pakken heeft kom je daar volgens mij niet meer vanaf). Binnen de vereniging waren er nog meer die op een redelijke professionele wijze ook aan allerlei concepten werkten. Ton en ik hebben het initiatief genomen om deze collega's bij elkaar te brengen met het doel om tot betere ligfietsen te komen. De eerste bijeenkomst is bij Ton thuis geweest. Daarna zijn er nog diverse bijeenkomsten geweest, iedere keer bij een ander lid van de werkgroep thuis. We hebben veel van elkaar geleerd en het heeft de ontwikkeling van de ligfiets een flinke duw in de goede richting gegeven.

Uit deze groep zijn de Technische Dagen voortgekomen. De eerste Technische Dag die wij georganiseerd hebben was in de SGL (Scholen Gemeenschap Lelystad), waar ik destijds les gaf als leraar metaalbewerking. Hoeveel weet ik niet meer, maar we hebben nog een hele serie van deze Technische dagen georganiseerd. Guus van Beek was in die tijd voorzitter van de NVHPV en is bij de latere Technische Dagen steeds meer betrokken geraakt. Guus is medeoprichter van het tijdschrift Fiets waar hij ook de hoofdredacteur was.

365 Dagen Fietsprijs
Het blad Fiets is het eerste Nederlandse fietstijdschrift geweest waarin aandacht werd geschonken aan het fenomeen ligfiets, Toen Fiets een invulling zocht om het 10 jarig bestaan te vieren is bij de werkgroep van de Technische Dagen het idee ontstaan om de 365 Dagen Fietsprijs te organiseren. Soms vallen dingen samen, want in 1993 werd ook het project van de Nederlandse regering, Masterplan Fiets, afgesloten en heeft een prijs van 25.000,- gulden voor de winnaar van de 365 Dagen Fietsprijs ter beschikking gesteld. De winnaar, het bouwpakket van de Alleweder was ’s avonds op het acht uur journaal. Best uniek is dat het evenement 365 Dagen Fietsprijs met een foto van de Alleweder en een foto van de Jouta is opgenomen in het Jaarboek van 1993. Dat de 365 Dagen Fietsprijs veelpositieve invloed heeft gehad op de groei van de NVHPV is bekend.
Opmerkelijk
Toen Frans van Schoot voor de eerste keer de Alleweder zag op het acht uur journaal, stond voor hem vast dat hij een Alleweder voor zichzelf wilde bouwen en dat de koop van een nieuwe woning alleen zou doorgaan als er een voldoende grote garage bij was waar hij zo’n Alleweder kon bouwen. Bij insiders is bekend dat inmiddels de hele familie van Schoot voorzien is van een Velomobiel en de grote garage behoorlijk vol staat. Een auto hoeft daar niet bij, want die hebben ze niet.

Dronten
Het bouwpakket van de Alleweder is het begin geworden van de ontwikkeling van Velomobielen in Nederland, maar ook in landen om ons heen is de Alleweder lange tijd de meest verkochte Velomobiel geweest.
De meeste Velomobielen die in de wereld rondrijden komen nog steeds uit Dronten. Er zijn drie Velomobiel fabrikanten in Dronten en daarom is Dronten de aangewezen plaats om het 7e internationale Velomobiel Seminar te houden.
 
Het Velomobiel Seminar krijgt vier thema’s:  
  • Velomobiel treffen ( organisatie Ymte Sijbrandy + Paulus den Boer)
  • Techniek ( organisatie Johan Vrielink en Ton ten Brinke)
  • Infrastructuur ( organisatie Kees van Malsen en Frans van Schoot)
  • Promotie en communicatie (organisatie Ida Sabelis + ???)
 
Doel:
Meer aandacht en publiciteit voor de Velomobiel als mobiliteitsproduct dat past tussen de auto en de fiets.
Ervaring en kennis uitwisselen (internationaal) en stimuleren van ontwikkelingen en technische verbeteringen. Aanzetten tot professionalisering.

No comments:

Post a Comment