Thursday, November 24, 2016

Verouderde technologie opleidingen

Mijn bezoek aan “Het Perron” nieuwe MBO opleiding in Dronten.
Afgelopen maand (oktober 2016) bij de opendag van het nieuwe, mooie en naar mijn mening praktische gebouw “Het Perron” van het MBO onderwijs in Dronten was ook een duidelijk uit de toon vallende ruimte te zien. De werkplaats van de afdeling werktuigbouw. De machines (exclusief de lasmachines) die daar stonden stammen uit de tijd dat ik zelf les gaf op de Scholen Gemeenschap Lelystad, in de afdeling werktuigbouw. ......Dat is 35 jaar geleden.
De ontwikkelingen en moderniseringen hebben in het bedrijfsleven in die vijfendertig jaar een grote ontwikkeling doorgemaakt, dankzij de computer en de digitalisering.
In 1985 heb ik al een stuk geschreven over noodzakelijke vernieuwingen in het technisch onderwijs die beter aansluiten bij het bedrijfsleven. Samengevat is mijn uitgangspunt, dat wij onze studenten in Nederland niet opleiden voor de toekomst.
De huidige inrichtingen van de werkplaatsen voor machinale metaalbewerkingen zijn achterhaald!

Hieronder mijn tekst uit 1985
In dit artikel willen we een model schetsen van een modern opgezette opleiding tot CNC-machine operator. Het doel van deze opleiding is, dat studenten systematisch leren omgaan met door computers aangestuurde machines.
Het eerste dat wordt geroepen als tegenargument is dat standaard moderne CNC-machines te duur zijn voor het onderwijs...... Dat klopt! .....Maar om goed te leren omgaan met moderne apparatuur hoeven dat niet de standaard grote bedrijfsmachines te zijn.
Er zijn tegenwoordig diverse compacte CNC-desktop machines te koop voor bedragen die niet meer dan 5% tot 10% kosten van de huidige grote machines. Met deze desktop machines kunnen alle trainingen, benodigde kennis en kunde opgedaan worden voor niet meer dan 10% van de kosten. Er wordt drastisch bespaard op materiaal verbruik, en stroomverbruik. De benodigde ruimte hoeft maar weinig groter te zijn dan een standaard theorielokaal. Er zijn geen zware vloeren nodig en ook geen zware elektrische aansluitingen. De kleine machines vragen minder zware veiligheidsvoorzieningen.

De foto hieronder is van een vijfassige desktop CNC freesmachine die eind december (2016) in het Fablab Dronten staat. Daarnaast beschikt het Fablab Dronten over tien licenties van Auto Desk met het 3D-CAD tekenprogramma Inventor en het CAM programma Fusion 360 waarmee deze vijfassige freesmachine aangestuurd wordt. Fusion 360 heeft ook een simulatie functie waarmee de freesbanen en de machine bewegingen gesimuleerd kunnen worden op het beeldscherm van de computer.


Het Fablab Dronten beschikt ook over een licentie van het 3D-CAD tekenprogramma SolidWorks met tien studenten licenties.

Fablab Dronten gaat demonstraties geven om te laten zien wat met deze moderne CAD/CAM programma’s en met de vijfassige desktop freesmachine van de foto allemaal ontworpen en gemaakt kan worden.

PocketNC1.jpg

Het numeriek besturen van machines heeft in de industrie een hoge vlucht genomen. Veel in het productieproces is geautomatiseerd. Moderne bedrijven hebben momenteel de grootste moeite om getrainde medewerkers te vinden die passen in deze moderne bedrijven

Opleiden bij de bedrijven zelf, betekent nu meestal het gebruik van de dure bedrijfsmachines voor niet-winstgevende activiteiten. Opleiden in het bedrijf betekent ook dat een dure medewerker de eerste tijd van zijn dienstverband geen geld oplevert, maar geld kost.

Een gevolg van deze situatie in het bedrijfsleven is, dat het automatiseren afgeremd wordt. Immers, doordat onvoldoende goed geschoolde medewerkers aanwezig zijn, wordt technologische vernieuwing van het bedrijf een hachelijke zaak. Dit klemt temeer, omdat in onze industriële samenleving het technologisch bijblijven een pure economische noodzaak is.

Een vergelijking met de ons omringende landen, waar een vergelijkbare economische situatie heerst, valt dan bepaald nadelig voor ons land uit. In Nederland blijkt dan dat het technisch onderwijs sterk achterblijft. In tegenstelling tot in Nederland is men dan elders kennelijk veel meer vertrouwd met automatisering en productie-optimalisering. Deze situatie noodzaakt tot een snelle aanpassing van ons technisch onderwijs, willen we de opgelopen achterstand niet nog zien aangroeien. Dat betekent dat we ons meer zullen moeten richten op functioneel en vooruitstrevend onderwijs.

Om die redenen menen wij dat de scholen zelf het initiatief moeten nemen tot inhoudelijke verandering van hun onderwijs. Dat betekent een bundeling van krachten om met zo weinig mogelijk kosten een zo adequaat mogelijke beroepsopleiding te creëren.

Als deelnemers aan moderne opleidingen zijn studenten nodig die zelf initiatief tonen, die de handen uit de mouwen steken en doorzettingsvermogen hebben.

Eigenlijk ongehoord dat de tekst die hierboven staat uit 1985 stamt en dat anno 2016 er nauwelijks iets veranderd is aan het praktijkonderwijs van de afdeling werktuigbouw in het MBO. Dat geldt ook voor het praktijkonderwijs bij vele HBO opleidingen.

Het onderstaande stukje tekst stamt uit 2015. Dit kwam ik op internet tegen.

‘Voor een goed toekomstperspectief kan iemand het beste zorgen dat hij/zij tenminste een MBO-4 of HBO-opleiding heeft afgerond. Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in een onlangs gepubliceerd rapport.’
We zien inderdaad dat de startkwalificatie verschuift van MBO niveau 2 naar niveau 4 en naar niveau 4 plus.
De focus bij de opleiding moet komen te liggen bij het ontwerpen met 3D-CAD/CAM software, programmeren en electronica.

Dronten, 24-11-2016

Johan Vrielink
Tel: 0614563975
Mail: johanvrielink67@gmail.com

Sunday, January 17, 2016

Beknibbelen op openbare bibliotheken is een verkeerde bezuiniging!

De Bibliotheek als centrale plaats voor het overdragen van digitale kennis en kunde.
Iedere zichzelf respecterende stad heeft een openbare bibliotheek,.....een unieke ruimte in centra's van steden die iedereen vrije toegang biedt tot informatie, kennis en cultuur.

Bibliotheken zullen zich echter aan moeten passen aan de snelle veranderingen in maatschappij. Internet en andere elektronische infrastructuur en media versnellen dit proces van verandering. De effecten van de digitalisering op de maatschappij is een factor die nog steeds onderschat wordt. Aanpassen en veranderen is niet eenvoudig, maar toch zullen gemeentebesturen en bibliotheken er naar moeten streven om de bibliotheek een meer centralere plaats toe te kennen in dit snelle veranderingsproces.
Bibliotheken kunnen centra worden waar alle informatiestromen geïntegreerd worden.
Dit toekomstperspectief gaat leiden tot vernieuwing van het klassieke bibliotheek-aanbod.

Moment opname,...deze jongedame laat trots zien wat ze gemaakt heeft tijden de opening van het eerste Bibliolab in Nederland. Foto: Ton ten Brinke.

Stop het proces van beknibbelen.
Het proces van beknibbelen, zoals minder openingsuren, is een verkeerde bezuiniging. Er zal meer creativiteit aan de dag gelegd moeten worden in het omschakelen van conservatieve bibliotheek naar "Digitaal Kennis Centrum".
Ruimere openingstijden en betere voorzieningen zullen uiteindelijk leiden tot rendementsverbetering.
Het is geldverspilling als ingerichte en verwarmde ruimtes steeds vaker gesloten zijn. De bibliotheek kan de centrale plek worden waar uitwisseling van kennis en kunde plaats vindt. In plaats van beknibbelen zullen de voorzieningen en de inrichting aangepast moeten worden zodat het gebouw universeler te gebruiken is. Ook 's avonds en in de weekenden moeten activiteiten kunnen plaatsvinden.
Mijn stelling is dat gebouwen en inventaris door een zo efficiënt mogelijk gebruik mogen slijten.

Wat voor activiteiten passen bij een bibliotheek?
De algemene tendens in Nederland is dat subsidies voor instelling met een algemeen nut teruglopen. Instellingen die afhankelijk zijn van subsidies zullen zich moeten beraden hoe ze in de nabije toekomst kunnen overleven. Ook bibliotheken zullen zich bedrijfsmatiger moeten opstellen en commerciëler gaan denken.
Als voorbeeld van hardop denken:
Een bibliotheek is bijvoorbeeld een perfecte plek voor het aanbieden van cursussen op het gebied ICT-vaardigheden en digitale technieken, maar ook huiswerkbegeleiding van leerlingen. In elke plaats zijn voldoende ervaren leerkrachten die met pensioen zijn en best bereid zijn om hun jarenlange ervaring in te zetten om leerlingen te stimuleren en te helpen om hun studies goed af te ronden. Ouders hebben er veel voor over om hun kinderen op een zo hoog mogelijk niveau te laten studeren.

Daarnaast zal er naar onze mening ook een formatieve omslag moeten komen bij en in de bibliotheken. Van boek-aanbieders en "plankenvullers" naar kennis-aanbieders en personeel dat deskundig is op het gebied van moderne technieken en kennisoverdracht.

Brainstorm sessie.
Ik zie mogelijkheden in het voorbereiden van een brainstorm sessie met diverse betrokken instanties/instellingen om het noodzakelijke veranderingsproces binnen gesubsidieerde instellingen met een algemeen nut aan te zwengelen.

Tuesday, January 12, 2016

In het Fablab Flevoland bieden we extra service.

Steeds meer mensen kopen producten online. Als het om technische producten gaat zoals 3D printers, schuilt daar ook een gevaar in. Om 3D printers succesvol te kunnen gebruiken vraagt het meer kennis en kunde dan bij het gebruik van een standaard 2D printer. Om te voorkomen dat de aanschaf van een 3D printer tot een teleurstelling leidt kun je terecht bij het Fablab Flevoland waar we helpen in het leren omgaan met de 3D-printer.
Prusa Hebhestos i3 vanaf 415,- Euro excl. btw

Het Fablab Flevoland werkt daarom samen met meerdere fabrikanten en internetwinkels in Nederland. In het Fablab Flevoland worden diverse merken 3D printers geassembleerd door ervaren monteurs. Als klanten een geassembleerde 3D printer gekocht hebben bij een van de collega internetwinkels en de printer zelf ophalen bij het Fablab Flevoland krijgt de klant een gratis instructie van 2 uur, zodat hij/zij met een goed afgestelde en werkende printer naar huis gaat. Als je later nog problemen tegenkomt helpen wij die op te lossen.
Printrbot simple metal 

Voor kopers van een bouwpakket verzorgen wij assemblage workshops. Voor enkele types 3D printers is een workshop van 1 dag voldoende terwijl voor andere types 2 dagen nodig zijn. Een workshop van 1 dag kost 75,- Euro en een workshop van twee dagen kost 150,- Euro. Prijzen excl. btw.
Bouwpakket BQ Hephestos 2

In het Fablab Flevoland hebben we complete printers en bouwpakketten op voorraad, zodat een telefoontje voldoende is om een afspraak te maken op welke dag je naar het Fablab Flevoland komt.
Het Fablab Flevoland is van maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur. Het is eventueel mogelijk om ook op zaterdag een afspraak te maken.
By Flow de eerste draagbare en multimateriaal 3D-printer.
Het Fablab Flevoland werkt samen met:


Bouwpakket Felix 3D printer

Wij geloven in de combinatie van internetwinkels met ondersteuning van een centrale fysieke werkplaats waar ervaren monteurs de kopers van een bouwpakket of een complete 3D-printer extra service bieden.
Adres: De Morinel 55   8251HT  Dronten    Tel: 0614563975

Friday, December 25, 2015

Is dit de zoveelste luchtballon gelanceerd door een Tweede Kamerlid?

"D66 wil €5 miljoen vrijmaken voor tien nieuwe hoogwaardige FabLabs, met name in de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland Groningen, Limburg en Zeeland.

Naar aanleiding van dit artikel dat in de Nederlandse Pers is verschenen, heeft 'Omroep Flevoland' mij geïnterviewd.

In het artikel staat nog een stevige uitspraak:

"D66 wil dat Nederland in 2030 de digitale koploper van Europa is". Onder punt 6. in het artikel een opvallende overeenkomst tussen de doelstelling van de Stichting Fablab Flevoland en het artikel van D66:

6. "Begin op de basisschool met leren programmeren. Kinderen groeien op in een digitaal tijdperk. Voordat kinderen kunnen lezen of schrijven spelen ze al spelletjes op een tablet-computer. Ook maken kinderen steeds meer gebruik van sociale media, communiceren ze met elkaar via mobiele apps en gebruiken ze vrijwel uitsluitend het internet om informatie op te zoeken. Toch wil dat niet zeggen dat ze weten hoe ze informatie van internet het beste kunnen verzamelen en duiden. Of dat ze weten hoe ze verstandig met sociale media om moeten gaan. Kinderen moeten leren omgaan met de kansen en risico’s van de digitale wereld. Hoe kan je het beste informatie opzoeken? Welke informatie kan je vertrouwen? Hoe kan je je privacy beschermen? Hoe zorg je ervoor dat je wachtwoorden veilig zijn? Wat zijn de risico’s van het online plaatsen van opmerkingen of foto’s? Door kinderen kennis te laten maken met digitale vaardigheden, waaronder programmeren, kunnen ze probleemoplossend leren denken. Bovendien kan het ze later helpen bij het starten van een bedrijf of het vinden van een baan. Zo kunnen vrijwel alle oprichters van grote internet bedrijven als Google, Facebook, Amazon en Microsoft zelf programmeren. D66 wil dat kinderen op de basis- en middelbare school les krijgen in digitale vaardigheden, inclusief programmeren". 

Voor het gehele artikel zie onderstaande link:


Hoog tijd om een mail te sturen naar het verantwoordelijke Tweede Kamerlid van dit artikel.
Op 13 december heb ik onderstaande mail gestuurd.


Geachte Kees Verhoeven,

Wij hebben drie jaar geleden het initiatief genomen tot oprichting van de Stichting Fablab Flevoland. Nu,... na drie jaar is het ons gelukt, om zonder noemenswaardige financiële steun, door te schuiven naar de top van de Nederlandse Fablabs. 
Fablab Flevoland heeft vanaf het begin gekozen om zich vooral te richten op het onderwijs en dan met name het basis- en voortgezet onderwijs. Kennis maken met de geweldige mogelijkheden die de moderne digitale technologieën bieden moet op jonge leeftijd beginnen. Het onderwijs is volgens ons de sleutel om in 2030 de digitale koploper van Europa te worden.
Wij denken dat het Fablab Flevoland in staat is om te helpen de ambities van D66 om te zetten in daadwerkelijke vooruitgang.

Gisteren heb ik een blog gepost op mijn persoonlijke blog over het onlangs ingerichte "Flevo InnovatieLab" als onderdeel van het de Stichting Fablab Flevoland.
Hierbij de link naar het genoemde blog:

Bij deze nodigen wij je uit om een kijkje te komen te komen nemen in het "Flevo InnovatieLab". Op welk moment van de dag maakt ons niet uit, wij passen ons graag aan de mogelijkheid die jou het beste uitkomt.

Ik hoop op een reactie waar we wat mee kunnen.

Met vriendelijke groet,

Johan Vrielink
tel: 0614563975

Tot nu toe is er nog geen enkele reactie geweest op mijn mail! 
Bij mij rijst dan de vraag:
Is dit de zoveelste luchtballon gelanceerd door een Tweede Kamerlid? 

Friday, December 18, 2015

Steeds meer verborgen armoede in Nederland.

Je bent 53 jaar, getrouwd, hebt twee kinderen en een eigen huis. Jij en je vrouw hebben altijd gewerkt. Na ruim 26 jaar met plezier gewerkt te hebben moet het bedrijf waar je werkt noodgedwongen reorganiseren. Jij en verschillende andere collega's krijgen ontslag.

Je krijgt voorlopig een uitkering via de UWV. Je mag, als pleister op de wonde, van het bedrijf dat je ontslagen heeft een cursus volgen om meer kans te maken op een nieuwe baan. Je hebt gekozen voor de cursus "Fablab Instructeur". Een cursus op gebied van digitale ontwerp en maaktechnologie. In Nederland is een groeiende belangstelling voor de digitale technologie.
Je hoopt snel een nieuwe baan te vinden, maar na de zoveelste sollicitatie en het verstrijken van de tijd wordt je hoop op een nieuwe baan steeds minimaler. Als de 24 maanden verstreken zijn en jou WW uitkering stopt blijkt jouw hoop op een nieuwe baan ijdele hoop. Steeds meer Nederlanders boven de vijftig krijgen hiermee te maken. De automatisering slaat een enorm gat in de werkgelegenheid. Zeker bij de groep mensen boven de vijftig.
Als je na een goede loopbaan na je vijftigste ontslag krijgt kun jet het vergelijken met wat deze windmolen overkomen is!

Wat ik persoonlijk nog steeds niet begrijp,.... dat ondanks het feit dat door de automatisering in Nederland steeds minder banen komen,.... de pensioenleeftijd omhoog gaat. Dit druist volkomen tegen elkaar in. Je zou eerder verwachten dat er een betere verdeling komt van de arbeid, door arbeidstijd verkorting, waardoor er meer banen komen, in plaats van een hogere pensioenleeftijd invoeren.
De automatisering werkt in ieder geval wel het verschil tussen arm en rijk steeds meer in de hand. Er vallen steeds meer mensen uit de boot.

Even weer terug naar de persoon van 53 jaar......Door het bezit van een eigen huis met overwaarde, samen met het inkomen van zijn vrouw, betekend het dat hij verder nergens meer voor in aanmerking komt, nadat de tijdelijke WW uitkering is gestopt. Wat nu??? Nog vaker solliciteren? Dat lijkt een heilloze weg en zet voorlopig geen zoden aan de dijk.
De maandelijkse hypotheek moet wel betaald worden, want als dit niet meer lukt, neemt de bank maatregelen en wordt je huis in de openbare verkoop bij opbod verkocht. Als je dat overkomt weet je ook zeker dat de opgebouwde overwaarde van je huis als sneeuw voor de zon verdwijnt.

Het enige dat overblijft is ondernemer worden. Een z.g. Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP' er). Je zult dan al jouw talenten moeten inzetten en alle mogelijkheden moeten aangrijpen om wat bij te verdienen. Omschakelen van werknemer naar ondernemer is niet eenvoudig!

Het eerste waar je aan moet wennen is dat je als ondernemer er niet komt met een werkweek van 36 uur. De gemiddelde ondernemer is eerder vijftig tot zestig uur in de weer om zijn boterhan te verdienen. Hobby's en lange vakanties zijn voorlopig uit den boze. Je moet daarnaast veel bijleren. Erg belangrijk is dat je vanaf het eerste moment ervoor zorgt dat je een goede boekhouding bijhoudt. Verder moet je gaan bouwen aan een netwerk van personen die vertrouwen krijgen in jouw ondernemerschap. Ondernemen is een kwestie van vallen en opstaan, alleen de doorzetters slagen.Wednesday, December 16, 2015

Het basisonderwijs in Nederland blijft achterlopen met de invoering van digitale ontwerp- en maak technologie.


Na een groot aantal uren zwoegen, in het eerste jaar van de LTS, was mijn eerste houten werkstuk klaar. Vol trots liet ik het thuis zien. Helaas was de reactie van mijn vader, meubelmaker van beroep, weinig lovend.
Ik heb daarna nooit meer een werkstuk van de LTS mee naar huis genomen.

Leerlingen van nu, die een werkstuk mee naar huis nemen, dat ze zelf ontworpen hebben met digitale ontwerp software en met behulp van een 3D printer of met een laser snij-graveer machine gemaakt hebben, krijgen gegarandeerd heel wat positievere reacties dan dat ik dat 58 jaar geleden heb gekregen.
De enige beperking om mooie dingen te maken met de huidige digitale ontwerp en maak mogelijkheden is onze eigen creativiteit.
Gemaakt met een Laser snij-graveer machine.
Er zijn leerkrachten die blijven vasthouden aan knippen, plakken en figuurzagen. Waarom doen ze dat???.....Geloof me,... de ontwikkeling en digitalisering is niet tegen te houden. Waarom zou je leerlingen onthouden van al deze geweldige nieuwe digitale maak mogelijkheden.
De prijs van een goed werkende 3D printer voor het onderwijs is te vergelijken met de prijs van een gemiddelde laptop. Dat hoeft dus niet de bottleneck te zijn!

In het Flevo Innovatielab Dronten hebben we goede ervaring met het bouwpakket van de3D printer Prusa Hephestos i3. Deze kost €415,-. De kwaliteit van deze printer is prima. De printer is zeer stil.
Om de drempel te verlagen en te starten met digitale technologie, raden wij leerkrachten aan om een workshop te volgen,.... "Bouw je eigen 3D printer". De workshop kost €150,-. De genoemde prijzen zijn excl. BTW.
Iedereen die voor de eerste keer iets print, met zijn zelfgebouwde 3D printer, wordt daar heel enthousiast van.
Het zelf bouwen is bijzonder leerzaam. Je bent daardoor in staat om de printer in topconditie te houden.
Begin met zelf te ontwerpen en veel te printen. Er ontstaan vanzelf ideeën voor toepassing in het onderwijs. Op internet is verder heel veel te vinden over praktische toepassingen die aansluiten bij de lessen in het onderwijs.


Er is momenteel een trend dat fabrikanten van 3D printers elkaar opjagen en steeds geavanceerdere en daardoor duurdere 3D printers maken. Om kennis te maken met het principe van een door een computer aangestuurde machine, wat een 3D printer in feite is, moet deze eenvoudig te begrijpen zijn.
Liever 4 of 5 eenvoudige machines waar alle techniek te zien is, dan een duur geavanceerd apparaat met een mooie behuizing waar alle techniek in verstopt is.
Als je uitsluitend nog een knop hoeft in te drukken om voorgeprogrammeerde producten te maken schiet dat het doel voorbij. Het is leerzamer als je de machine zelf kunt programmeren en de machine, robot of een ander digitaal apparaat kunt laten doen wat jij wilt.
Prettige kerstdagen.

Saturday, December 12, 2015

Een geweldige kans voor Fablabs in Nederland!

Onderwijs en Technologie.

Een kans voor Fablabs die vernieuwing kunnen brengen in het basis- en voortgezet onderwijs op het gebied van digitale technologie. Een Fablab dat hierop wil inspelen moet zich wel afvragen of ze voldoende brede deskundigheid in huis hebben om hierin een effectieve rol te kunnen spelen, zoals:

  • Ondernemerschap.
  • Kennis van het onderwijs. 
  • Specialisten op het gebied van digitaal ontwerpen en maken. 
  • Open staan om kennis en kunde met anderen te delen. 

InnovatieLab.
Een andere voorwaarde is een fysieke ruimte, een InnovatieLab, met een uitgebreide outillage, waar geïnteresseerden terecht kunnen om opgeleid te worden tot "Fablab Instructeur", uitgaande van de  "Open Source" mogelijkheden van de moderne digitale ontwerp en maaktechnologieën. 

Kansen voor Fablabs door overregulering in het Nederlands Onderwijs.
De vernieuwingen en ontwikkelingen in de technologie gaan dermate snel dat die niet of nauwelijks bij te houden zijn door het onderwijs. Zeker niet in Nederland waar alles is vastgelegd in regels en alles gecontroleerd wordt door de overheid. Denk hierbij aan de uit de hand gelopen CITO toetsen. De CITO toetsen hebben er voor gezorgd dat er nog nauwelijks een beroep gedaan wordt op de creativiteit van leerkrachten. Het onderwijs is dermate log geworden dat het de snelle ontwikkelingen niet kan bijbenen.

Dit in tegenstelling tot het onderwijs in Finland. In Finland zijn geen inspecteurs die leerkrachten controleren en betuttelen. In Finland krijgen de mensen die gekozen hebben voor het geven van onderwijs en hiervoor opgeleid zijn, het vertrouwen dat ze dit zo goed mogelijk uitvoeren binnen de grenzen van hun eigen mogelijkheden. Het niveau en kwaliteit van het Finse onderwijs staat wereldwijd in de top. 
Conclusie:...Men kan nog zoveel regels bedenken en controle uitvoeren, maar de inzet van de onderwijsgevende bepaald uiteindelijk het resultaat en het niveau van het onderwijs.
De overgeorganiseerde "Mammoet Scholen" in Nederland hebben zeker niet bijgedragen aan beter onderwijs!!! 

Van leraar naar ondernemer.
In mijn eerste baan in het onderwijs, op Curacao, waar een beroep werd gedaan op persoonlijke inzet, hebben mij uitgedaagd om extra tijd te steken in mijn lessen om er iets moois en goeds van te maken voor de leerlingen. 
Nog uitdagender was de baan aan de Scholen Gemeenschap Lelystad (SGL) waar het vak "Oriëntatie op Techniek" opgezet moest worden. Starten bij nul.....en samen met geweldige collega's iets nieuws opbouwen. Een enerverende periode waar ik en vele collega's en leerlingen van toen met plezier aan terug denken.

Mijn laatste grote project als leerkracht in het onderwijs was het helpen bij de start van het Kort Middelbaar Beroeps Onderwijs (KMBO) in Flevoland. In mijn geval,... invulling geven aan de opleiding "Werktuigbouwkunde".
Een prachtige opdracht met veel mogelijkheden voor eigen inbreng.
Ter informatie: de huidige Regionale Opleiding Centra (ROC's)  komen voort uit het KMBO.

De lessen in het eerste jaar van het KMBO Werktuigbouwkunde hebben we geconcentreerd rondom het project "Flevobike" Elke student heeft zijn eigen Flevobike ligfiets gemaakt. 
Nog veel meer dan wat een student KMBO in het eerste leerjaar moet leren zit in deze Flevobike verwerkt, tot en met het leren fietsen hierop (dat is een kunst op zichzelf).
Met de eerste groep studenten hebben we als afsluiting van het jaar een meerdaagse tocht door Nederland gemaakt. Overnachten deden we in de sportzaal van collega scholen. 
Tijdens de tocht hebben we een bezoek gebracht aan de Fietsenfabriek Gazelle in Dieren. Na de rondleiding kregen we het compliment dat ze nog nooit eerder een zo geïnteresseerde groep studenten hadden rondgeleid.
De aankomst bij de MTS in Almelo. Henry Sinnige, een voormalige collega van de SGL heeft voor ons de slaapplaats in de sportzaal geregeld.
Deze fietstocht heeft landelijk zoveel aandacht in de pers gekregen dat ik op school werd gebeld door collega's van andere scholen voor informatie, omdat ze het project Flevobike ook op hun school wilden gaan uitvoeren. 

Uniek was dat willekeurige mensen mij belden of de Flevobike en/of de tekeningen te koop waren.
Dit was voor mij het moment om de baan in het onderwijs af te bouwen en te starten met het eigen bedrijf "Flevobike". In 1989 heb ik mij ingeschreven bij de K.v.K. 
In 2010 zijn mijn vrouw en ik uit Flevobike teruggetreden. De verantwoordelijkheid ligt nu bij onze drie zoons die vanaf het begin betrokken zijn geweest bij Flevobike.

Van ondernemer terug naar het onderwijs
Mijn ervaring als leerkracht en als ondernemer komt goed van pas bij het inrichten van de nieuwe tak binnen de Stichting Fablab Flevoland,.....het "Flevo InnovatieLab"

Het pas gestarte "Flevo InnovatieLab" heeft nu een prachtige ruimte met een uitgebreide outillage op de bovenverdieping van het gebouw van Flevobike. Het mooie hiervan is dat de mogelijkheden van Flevobike, het InnovatieLab en de Stichting Fablab Flevoland elkaar versterken en voor Fablab begrippen hierdoor ongekende mogelijkheden hebben.
Het gebouw in Dronten, waar op de bovenverdieping het "Flevo InnovatieLab" is gehuisvest. Het gebouw is 700 meter verwijderd van het Station in Dronten. Op 100 meter afstand zijn vele gratis parkeerplaatsen.
In het InnovatieLab gaan we mensen opleiden tot "Fablab Instructeur". Deze instructeurs kunnen in het basis- en voortgezet onderwijs een belangrijke rol spelen bij het invoeren van het vak Technologie.

De Regering heeft de basisscholen verplicht om voor 2020 het vak "Wetenschap en Technologie" in hun lesrooster op te nemen. Een mooi streven, maar voorlopig zonder realiteitszin.....Wie gaat bijvoorbeeld de lessen "Technologie" verzorgen?...... Als deskundige op technologie gebied durf ik te beweren dat het voorlopig bij plakken en knippen blijft. Dat heeft weinig te maken met moderne digitale ontwerp en maak technologie. 
Er ligt dus een geweldige kans voor Fablabs in Nederland om bijvoorbeeld een grote groep afgestudeerde PABO studenten, die momenteel werkloos thuis zitten, op te leiden tot "Fablab Instructeur". 

Hierbij een oproep aan afgestudeerde PABO studenten uit Flevoland die momenteel werkloos thuis zitten.
Als je nieuwsgierig en leergierig bent en tijd wilt steken in de opleiding "Fablab Instructeur", schroom niet en neem contact met mij op..... tel: 0614563975.