Thursday, February 8, 2018

3D tekenen en 3D printen met behulp van de computerIedereen die standaard kan omgaan met een computer en het een uitdaging vindt om
ideeën uit te werken in 3D tekeningen en daarna deze met een 3D printer om te zetten
in tastbare producten is welkom in het  Innovatielab Dronten. Wij willen mensen, van
jong tot oud, helpen om over een drempel heen te stappen om te leren ontwerpen met
de computer en te produceren met een 3D printer.

Om snel vertrouwd te raken met het 3D tekenprogramma Fusion†360 zijn we gestart
met beginnerscursussen bestaande uit 10 lessen van elk 2 lesuren per week. Om
effectief te werken is de groepsgrootte per groep beperkt tot maximaal vijf personen. Dit
werkt bijzonder effectief.

Inmiddels draaien er vier groepen.
● Twee groepen in de avonduren,.... op maandagavond en dinsdagavond van
19.30 uur t/m 21.30 uur.
● Twee groepen overdag,....op woensdagmorgen en vrijdagmorgen van 9.00 uur
t/m 11.00 uur.

Bij meer belangstelling worden meerdere groepen opgestart!

Via het telefoonnummer of het mailadres onderaan de brief kun je je aanmelden.

Deelnemers dienen een eigen laptop mee te brengen (Windows of Apple). Elke
standaard laptop voldoet. Voor degene die niet zelf beschikken over een laptop is er
een beschikbaar in het Innovatielab, kosten €5,- per les.

Voor iedere deelnemer is een Dutchy 3D printer beschikbaar tijdens de lessen.
De cursus vindt plaats in het Innovatielab Dronten op het adres De Morinel 55 in
Dronten.
Voor de eerste tien lessen is de onkostenvergoeding €10,- per les, dit is inclusief koffie
of thee.

Fusion†360 is een top ontwerp programma dat ook in de professionele maakindustrie
gebruikt wordt. Het is gratis te gebruiken door leerlingen, studenten, hobbyisten,
instructeurs en anderen die er geen commerciële doeleinden mee hebben.
Het is een zeer gebruiksvriendelijk en intelligent programma en te vergelijken met
andere professionele programma’s, zoals bijvoorbeeld SolidWorks of Solid Edge.

Het Innovatielab Dronten is onderdeel van de Stichting Fablab Flevoland, het is een
stichting zonder winstoogmerk. Ons doel is om mensen te helpen bij het zich eigen
maken van moderne digitale ontwerp en productie technieken, voor zowel hobby als
voor professionele toepassing in het bedrijfsleven.

Na de eerste tien lessen is het mogelijk om vervolgcursussen te volgen die leiden tot
het behalen van een officieel erkend certificaat. Voor hobbyisten is dat minder
belangrijk, maar voor mensen die zich in het bedrijfsleven ermee willen profileren is dat
een geweldige kans!

De cursussen staan onder leiding van een bevoegd docent.

Heb je belangstelling en/of vragen neem dan gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet,
Johan Vrielink
mob: 0614563975
E-mail: johanvrielink67@gmail.com

Thursday, January 12, 2017

PocketNC

Eerste oefening met de 5-assige CNC-desktop freesmachine in het Fablab Dronten

Mijn naam is Jesper Lind en voor mijn opleiding Mechanical Engineering aan de Universiteit Twente ben ik bezig met een stage onder begeleiding van Johan Vrielink. Het doel tijdens deze stage is het opnieuw uitwerken van het Parallel Shifting System (PSS) dat een aantal jaren geleden is bedacht door Flevobike Technology. Dit schakelsysteem zit in een gesloten kettingkast wat betekend dat het onderhoudsvrij en daarmee ook gebruiksvriendelijk is.  Maandag 9 januari was de eerste dag van mijn stage en ik ging er vanuit dat er meteen met het schakelsysteem begonnen zou worden. Er was echter ook net een nieuwe 5-assige CNC freesmachine binnen gekomen die klein en licht genoeg is om op een bureau neer te zetten, genaamd de Pocket NC. Johan stelde voor dat ik hiermee aan de slag ging als het me leuk leek, nog geen drie seconden later had ik de Pocket NC naast mijn laptop neergezet om te beginnen. 

Na het doorlezen van de handleiding en het installeren van de software, wat niet geheel foutloos was verlopen helaas, kon de machine aangestuurd en bewogen worden. Nu was het natuurlijk tijd om een onderdeeltje te gaan ontwerpen en uit te laten frezen. Fusion 360 is nu nog het enige programma dat geschikte aanstuurcode kan maken voor de machine, ervaring met dit CAD programma had ik echter niet. Gelukkig stond er op de website van de ontwikkelaars een video tutorial die duidelijk uitleg gaf over de stappen die gemaakt moesten worden. 

Aan het eind van de video-tutorial kon een klein schoepenrad van een compressor uit een stuk hout gefreesd worden.

Na het genereren van de G-code's en het inladen hiervan in de machine kon het frezen beginnen. Erg spannend aangezien het om een nieuwe machine ging die nog nooit gebruikt was. Bij de eerste run ging het dan ook fout, de frees lengte was niet goed ingevoerd waardoor de houder van de frees tegen het houten blokje aanliep. Na het stoppen van de machine zijn nieuwe gereedschapspaden gemaakt in Fusion 360 en is de machine opnieuw gestart. Nu ging het wel goed en na een uur of twee kon het schoepenrad uit de houder worden gehaald. Er is natuurlijk ook een mooi filmpje van het frezen gemaakt, zie link hieronder:

https://www.youtube.com/watch?v=77UEzqeJwCw

Thursday, November 24, 2016

Verouderde technologie opleidingen

Mijn bezoek aan “Het Perron” nieuwe MBO opleiding in Dronten.
Afgelopen maand (oktober 2016) bij de opendag van het nieuwe, mooie en naar mijn mening praktische gebouw “Het Perron” van het MBO onderwijs in Dronten was ook een duidelijk uit de toon vallende ruimte te zien. De werkplaats van de afdeling werktuigbouw. De machines (exclusief de lasmachines) die daar stonden stammen uit de tijd dat ik zelf les gaf op de Scholen Gemeenschap Lelystad, in de afdeling werktuigbouw. ......Dat is 35 jaar geleden.
De ontwikkelingen en moderniseringen hebben in het bedrijfsleven in die vijfendertig jaar een grote ontwikkeling doorgemaakt, dankzij de computer en de digitalisering.
In 1985 heb ik al een stuk geschreven over noodzakelijke vernieuwingen in het technisch onderwijs die beter aansluiten bij het bedrijfsleven. Samengevat is mijn uitgangspunt, dat wij onze studenten in Nederland niet opleiden voor de toekomst.
De huidige inrichtingen van de werkplaatsen voor machinale metaalbewerkingen zijn achterhaald!

Hieronder mijn tekst uit 1985
In dit artikel willen we een model schetsen van een modern opgezette opleiding tot CNC-machine operator. Het doel van deze opleiding is, dat studenten systematisch leren omgaan met door computers aangestuurde machines.
Het eerste dat wordt geroepen als tegenargument is dat standaard moderne CNC-machines te duur zijn voor het onderwijs...... Dat klopt! .....Maar om goed te leren omgaan met moderne apparatuur hoeven dat niet de standaard grote bedrijfsmachines te zijn.
Er zijn tegenwoordig diverse compacte CNC-desktop machines te koop voor bedragen die niet meer dan 5% tot 10% kosten van de huidige grote machines. Met deze desktop machines kunnen alle trainingen, benodigde kennis en kunde opgedaan worden voor niet meer dan 10% van de kosten. Er wordt drastisch bespaard op materiaal verbruik, en stroomverbruik. De benodigde ruimte hoeft maar weinig groter te zijn dan een standaard theorielokaal. Er zijn geen zware vloeren nodig en ook geen zware elektrische aansluitingen. De kleine machines vragen minder zware veiligheidsvoorzieningen.

De foto hieronder is van een vijfassige desktop CNC freesmachine die eind december (2016) in het Fablab Dronten staat. Daarnaast beschikt het Fablab Dronten over tien licenties van Auto Desk met het 3D-CAD tekenprogramma Inventor en het CAM programma Fusion 360 waarmee deze vijfassige freesmachine aangestuurd wordt. Fusion 360 heeft ook een simulatie functie waarmee de freesbanen en de machine bewegingen gesimuleerd kunnen worden op het beeldscherm van de computer.


Het Fablab Dronten beschikt ook over een licentie van het 3D-CAD tekenprogramma SolidWorks met tien studenten licenties.

Fablab Dronten gaat demonstraties geven om te laten zien wat met deze moderne CAD/CAM programma’s en met de vijfassige desktop freesmachine van de foto allemaal ontworpen en gemaakt kan worden.

PocketNC1.jpg

Het numeriek besturen van machines heeft in de industrie een hoge vlucht genomen. Veel in het productieproces is geautomatiseerd. Moderne bedrijven hebben momenteel de grootste moeite om getrainde medewerkers te vinden die passen in deze moderne bedrijven

Opleiden bij de bedrijven zelf, betekent nu meestal het gebruik van de dure bedrijfsmachines voor niet-winstgevende activiteiten. Opleiden in het bedrijf betekent ook dat een dure medewerker de eerste tijd van zijn dienstverband geen geld oplevert, maar geld kost.

Een gevolg van deze situatie in het bedrijfsleven is, dat het automatiseren afgeremd wordt. Immers, doordat onvoldoende goed geschoolde medewerkers aanwezig zijn, wordt technologische vernieuwing van het bedrijf een hachelijke zaak. Dit klemt temeer, omdat in onze industriële samenleving het technologisch bijblijven een pure economische noodzaak is.

Een vergelijking met de ons omringende landen, waar een vergelijkbare economische situatie heerst, valt dan bepaald nadelig voor ons land uit. In Nederland blijkt dan dat het technisch onderwijs sterk achterblijft. In tegenstelling tot in Nederland is men dan elders kennelijk veel meer vertrouwd met automatisering en productie-optimalisering. Deze situatie noodzaakt tot een snelle aanpassing van ons technisch onderwijs, willen we de opgelopen achterstand niet nog zien aangroeien. Dat betekent dat we ons meer zullen moeten richten op functioneel en vooruitstrevend onderwijs.

Om die redenen menen wij dat de scholen zelf het initiatief moeten nemen tot inhoudelijke verandering van hun onderwijs. Dat betekent een bundeling van krachten om met zo weinig mogelijk kosten een zo adequaat mogelijke beroepsopleiding te creëren.

Als deelnemers aan moderne opleidingen zijn studenten nodig die zelf initiatief tonen, die de handen uit de mouwen steken en doorzettingsvermogen hebben.

Eigenlijk ongehoord dat de tekst die hierboven staat uit 1985 stamt en dat anno 2016 er nauwelijks iets veranderd is aan het praktijkonderwijs van de afdeling werktuigbouw in het MBO. Dat geldt ook voor het praktijkonderwijs bij vele HBO opleidingen.

Het onderstaande stukje tekst stamt uit 2015. Dit kwam ik op internet tegen.

‘Voor een goed toekomstperspectief kan iemand het beste zorgen dat hij/zij tenminste een MBO-4 of HBO-opleiding heeft afgerond. Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in een onlangs gepubliceerd rapport.’
We zien inderdaad dat de startkwalificatie verschuift van MBO niveau 2 naar niveau 4 en naar niveau 4 plus.
De focus bij de opleiding moet komen te liggen bij het ontwerpen met 3D-CAD/CAM software, programmeren en electronica.

Dronten, 24-11-2016

Johan Vrielink
Tel: 0614563975
Mail: johanvrielink67@gmail.com

Sunday, January 17, 2016

Beknibbelen op openbare bibliotheken is een verkeerde bezuiniging!

De Bibliotheek als centrale plaats voor het overdragen van digitale kennis en kunde.
Iedere zichzelf respecterende stad heeft een openbare bibliotheek,.....een unieke ruimte in centra's van steden die iedereen vrije toegang biedt tot informatie, kennis en cultuur.

Bibliotheken zullen zich echter aan moeten passen aan de snelle veranderingen in maatschappij. Internet en andere elektronische infrastructuur en media versnellen dit proces van verandering. De effecten van de digitalisering op de maatschappij is een factor die nog steeds onderschat wordt. Aanpassen en veranderen is niet eenvoudig, maar toch zullen gemeentebesturen en bibliotheken er naar moeten streven om de bibliotheek een meer centralere plaats toe te kennen in dit snelle veranderingsproces.
Bibliotheken kunnen centra worden waar alle informatiestromen geïntegreerd worden.
Dit toekomstperspectief gaat leiden tot vernieuwing van het klassieke bibliotheek-aanbod.

Moment opname,...deze jongedame laat trots zien wat ze gemaakt heeft tijden de opening van het eerste Bibliolab in Nederland. Foto: Ton ten Brinke.

Stop het proces van beknibbelen.
Het proces van beknibbelen, zoals minder openingsuren, is een verkeerde bezuiniging. Er zal meer creativiteit aan de dag gelegd moeten worden in het omschakelen van conservatieve bibliotheek naar "Digitaal Kennis Centrum".
Ruimere openingstijden en betere voorzieningen zullen uiteindelijk leiden tot rendementsverbetering.
Het is geldverspilling als ingerichte en verwarmde ruimtes steeds vaker gesloten zijn. De bibliotheek kan de centrale plek worden waar uitwisseling van kennis en kunde plaats vindt. In plaats van beknibbelen zullen de voorzieningen en de inrichting aangepast moeten worden zodat het gebouw universeler te gebruiken is. Ook 's avonds en in de weekenden moeten activiteiten kunnen plaatsvinden.
Mijn stelling is dat gebouwen en inventaris door een zo efficiënt mogelijk gebruik mogen slijten.

Wat voor activiteiten passen bij een bibliotheek?
De algemene tendens in Nederland is dat subsidies voor instelling met een algemeen nut teruglopen. Instellingen die afhankelijk zijn van subsidies zullen zich moeten beraden hoe ze in de nabije toekomst kunnen overleven. Ook bibliotheken zullen zich bedrijfsmatiger moeten opstellen en commerciëler gaan denken.
Als voorbeeld van hardop denken:
Een bibliotheek is bijvoorbeeld een perfecte plek voor het aanbieden van cursussen op het gebied ICT-vaardigheden en digitale technieken, maar ook huiswerkbegeleiding van leerlingen. In elke plaats zijn voldoende ervaren leerkrachten die met pensioen zijn en best bereid zijn om hun jarenlange ervaring in te zetten om leerlingen te stimuleren en te helpen om hun studies goed af te ronden. Ouders hebben er veel voor over om hun kinderen op een zo hoog mogelijk niveau te laten studeren.

Daarnaast zal er naar onze mening ook een formatieve omslag moeten komen bij en in de bibliotheken. Van boek-aanbieders en "plankenvullers" naar kennis-aanbieders en personeel dat deskundig is op het gebied van moderne technieken en kennisoverdracht.

Brainstorm sessie.
Ik zie mogelijkheden in het voorbereiden van een brainstorm sessie met diverse betrokken instanties/instellingen om het noodzakelijke veranderingsproces binnen gesubsidieerde instellingen met een algemeen nut aan te zwengelen.

Tuesday, January 12, 2016

In het Fablab Flevoland bieden we extra service.

Steeds meer mensen kopen producten online. Als het om technische producten gaat zoals 3D printers, schuilt daar ook een gevaar in. Om 3D printers succesvol te kunnen gebruiken vraagt het meer kennis en kunde dan bij het gebruik van een standaard 2D printer. Om te voorkomen dat de aanschaf van een 3D printer tot een teleurstelling leidt kun je terecht bij het Fablab Flevoland waar we helpen in het leren omgaan met de 3D-printer.
Prusa Hebhestos i3 vanaf 415,- Euro excl. btw

Het Fablab Flevoland werkt daarom samen met meerdere fabrikanten en internetwinkels in Nederland. In het Fablab Flevoland worden diverse merken 3D printers geassembleerd door ervaren monteurs. Als klanten een geassembleerde 3D printer gekocht hebben bij een van de collega internetwinkels en de printer zelf ophalen bij het Fablab Flevoland krijgt de klant een gratis instructie van 2 uur, zodat hij/zij met een goed afgestelde en werkende printer naar huis gaat. Als je later nog problemen tegenkomt helpen wij die op te lossen.
Printrbot simple metal 

Voor kopers van een bouwpakket verzorgen wij assemblage workshops. Voor enkele types 3D printers is een workshop van 1 dag voldoende terwijl voor andere types 2 dagen nodig zijn. Een workshop van 1 dag kost 75,- Euro en een workshop van twee dagen kost 150,- Euro. Prijzen excl. btw.
Bouwpakket BQ Hephestos 2

In het Fablab Flevoland hebben we complete printers en bouwpakketten op voorraad, zodat een telefoontje voldoende is om een afspraak te maken op welke dag je naar het Fablab Flevoland komt.
Het Fablab Flevoland is van maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur. Het is eventueel mogelijk om ook op zaterdag een afspraak te maken.
By Flow de eerste draagbare en multimateriaal 3D-printer.
Het Fablab Flevoland werkt samen met:


Bouwpakket Felix 3D printer

Wij geloven in de combinatie van internetwinkels met ondersteuning van een centrale fysieke werkplaats waar ervaren monteurs de kopers van een bouwpakket of een complete 3D-printer extra service bieden.
Adres: De Morinel 55   8251HT  Dronten    Tel: 0614563975

Wednesday, December 16, 2015

Lasersnijden

Het basisonderwijs in Nederland blijft achterlopen met de invoering van digitale ontwerp- en maak technologie.


Na een groot aantal uren zwoegen, in het eerste jaar van de LTS, was mijn eerste houten werkstuk klaar. Vol trots liet ik het thuis zien. Helaas was de reactie van mijn vader, meubelmaker van beroep, weinig lovend.
Ik heb daarna nooit meer een werkstuk van de LTS mee naar huis genomen.

Leerlingen van nu, die een werkstuk mee naar huis nemen, dat ze zelf ontworpen hebben met digitale ontwerp software en met behulp van een 3D printer of met een laser snij-graveer machine gemaakt hebben, krijgen gegarandeerd heel wat positievere reacties dan dat ik dat 58 jaar geleden heb gekregen.
De enige beperking om mooie dingen te maken met de huidige digitale ontwerp en maak mogelijkheden is onze eigen creativiteit.
Gemaakt met een Laser snij-graveer machine.
Er zijn leerkrachten die blijven vasthouden aan knippen, plakken en figuurzagen. Waarom doen ze dat???.....Geloof me,... de ontwikkeling en digitalisering is niet tegen te houden. Waarom zou je leerlingen onthouden van al deze geweldige nieuwe digitale maak mogelijkheden.
De prijs van een goed werkende 3D printer voor het onderwijs is te vergelijken met de prijs van een gemiddelde laptop. Dat hoeft dus niet de bottleneck te zijn!

In het Flevo Innovatielab Dronten hebben we goede ervaring met het bouwpakket van de3D printer Prusa Hephestos i3. Deze kost €415,-. De kwaliteit van deze printer is prima. De printer is zeer stil.
Om de drempel te verlagen en te starten met digitale technologie, raden wij leerkrachten aan om een workshop te volgen,.... "Bouw je eigen 3D printer". De workshop kost €150,-. De genoemde prijzen zijn excl. BTW.
Iedereen die voor de eerste keer iets print, met zijn zelfgebouwde 3D printer, wordt daar heel enthousiast van.
Het zelf bouwen is bijzonder leerzaam. Je bent daardoor in staat om de printer in topconditie te houden.
Begin met zelf te ontwerpen en veel te printen. Er ontstaan vanzelf ideeën voor toepassing in het onderwijs. Op internet is verder heel veel te vinden over praktische toepassingen die aansluiten bij de lessen in het onderwijs.


Er is momenteel een trend dat fabrikanten van 3D printers elkaar opjagen en steeds geavanceerdere en daardoor duurdere 3D printers maken. Om kennis te maken met het principe van een door een computer aangestuurde machine, wat een 3D printer in feite is, moet deze eenvoudig te begrijpen zijn.
Liever 4 of 5 eenvoudige machines waar alle techniek te zien is, dan een duur geavanceerd apparaat met een mooie behuizing waar alle techniek in verstopt is.
Als je uitsluitend nog een knop hoeft in te drukken om voorgeprogrammeerde producten te maken schiet dat het doel voorbij. Het is leerzamer als je de machine zelf kunt programmeren en de machine, robot of een ander digitaal apparaat kunt laten doen wat jij wilt.
Prettige kerstdagen.