Wednesday, October 19, 2011

Fritz Fend en de Messerschmitt-Kabinenroller..... vervolg.

In de werkplaats van Harald Winkler.
Ik vertelde Harald Winkler dat de Messerschmit ontstaan is uit een Velomobiel met hand of voet aandrijving en dat Fritz Fend de ontwerper daarvan was. Hij zegt... "wacht even, ik heb twee artikelen over Fritz Fend".

Kort samengevat zijn het trieste artikelen. Fritz Fend is met zijn legendarische Messerschmitt beroemd geworden, maar is uiteindelijk berooid gestorven.
Tot 2000 heeft hij gewerkt aan een moderne versie, de F2000. Hij heeft daarbij zoveel schulden gemaakt dat de bank zijn faillissement heeft aangevraagd. Zijn laatste model, dat nog geen goedkeuring had om deel te nemen aan het verkeer, is geveild en heeft 63.000,- Mark opgebracht.

In hetzelfde jaar  is Fritz Fend overleden

No comments:

Post a Comment