Wednesday, April 11, 2012

Digitaliseren bedrijfsprocessen

In het bedrijf Flevobike, dat ik vierentwintig jaar geleden heb opgestart, was de administratie nog hand schrijfwerk en dat deed mijn vrouw in de avonduren. In 1993 hebben we de eerste computer gekocht samen met een eenvoudig boekhoudprogramma. Een enorme vooruitgang!

In 1999 zijn we voor het tekenwerk overgestapt van het tekenbord naar het tekenen met een 3D tekenprogramma (CAD). Hetzelfde jaar hebben we de nieuwe computergestuurde (CNC) freesmachine  in gebruik genomen, samen met de software (CAM) die de digitale tekeningen omzet in digitale instructies om de machine aan te sturen. Een nog veel grotere vooruitgang!
De freesmachine van Flevobike foto uit 2000


De producten die we met de CAD/CAM software en de CNC machine nu kunnen maken, lijkt op toveren. Een blokje aluminium dat door de machine in een korte tijd wordt omgetoverd tot een functioneel en uiterst precies werkstuk, blijft enorm boeien.
Bij Flevobike hebben we regelmatig excursie groepen, van jong tot oud, die allemaal even enthousiast zijn als ze zien wat met zo'n computer gestuurde machine allemaal gemaakt kan worden.
Snelwissel systeem klapschaats CNC gefreesd voor de marathon schaatser Jan Maarten Heideman


Ik beweer dat iedereen die een computer heeft en het leuk vindt om hier zoveel mogelijk mee te doen, in staat is om een computer gestuurde machine iets voor jezelf te laten maken. Het vergt wat leertijd, maar het is uiteindelijk niet veel moeilijker dan het uitprinten van een document met een gewone kleuren printer die naast jouw computer staat.


Het FabLab Flevoland is bezig met het uitwerken van een open source systeem waarbij basisschool leerlingen gebruik kunnen maken van 3D printers, om de door hun zelf bedachte en getekende producten te laten printen in 3D.
Bij het tekenen wordt gebruik gemaakt van gratis 3D software zoals bijvoorbeeld Sketchup van Google

Ik ben inmiddels met een tweede blog gestart zie http://fablabflevoland.blogspot.com/

Wordt vervolgd

No comments:

Post a Comment