Saturday, March 31, 2012

Komt er een vervolg op de "365 dagen Fietsprijs"?

  
De handgeschreven uitnodiging 1e bijeenkomst 

Tijdens de ledenvergadering van de NVHPV op zondag 13 december 1987 in Ede, kwam sterk naar voren dat het wedstrijd gebeuren de boventoon voerde binnen de vereniging.
Één van de doelstellingen;...."ontwikkelen van de ligfiets als goede gebruiksfiets en uitwisselen van ervaringen" dreigde naar de achtergrond te raken.

De dag na de vergadering heb ik verschillende leden gebeld met het doel om te komen tot een technische ontwikkel groep.
Op zaterdag 13 februari 1988 hebben we de eerste bijeenkomst gehad van de technische ontwikkelgroep bij Ton ten Brinke in Almere.

De aanwezigen waren:
  • Ton ten Brinke
  • Bram Moens
  • Derk Thijs
  • Frank ter Braak
  • Alexander Kalisvaart en Jan Kalisvaart (senior)
  • Bart Verhees
  • Wim van Wijnen
  • Bert Groenewoud
  • Johan Vrielink
Uit deze ontwikkel groep zijn de technische dagen ontstaan en is uiteindelijk de "365 dagen fietsprijs" voortgekomen, met als winnaar het bouwpakket van de Alleweder. Het kan niet ontkend worden dat de Alleweder erg belangrijk is geweest voor het fenomeen velomobiel.
 
Ik ben er van overtuigd dat de velomobiel veel potentie in zich heeft om op een veel grotere schaal en door een bredere doelgroep gebruikt te gaan worden, maar dan moet er nog veel verbeterd worden.


Afgelopen week ben ik begonnen met mijn gedachten op papier zetten over een eventueel vervolg van de "365 dagen Fietsprijs" met als doel om de doorontwikkeling van de velomobielen te stimuleren.

 Heel kort door de bocht.....De gedachte is, om éénmaal per jaar een 24 uurs race voor teams te organiseren naar voorbeeld van de 24 uur van Le Mans, maar dan op een parkoers met zoveel mogelijk voorkomende obstakels uit het dagelijkse verkeer. Elke velomobiel zal net als bij de "365 dagen fietsprijs" een minimale ruimte voor bagage moeten hebben en een hoeveelheid gewicht bij zich moeten hebben.

Ik heb vanmorgen tijdens de tweede vergadering van de "Velomobiel Safety Group" gevraagd of ieder voor zich eens wil opschrijven wat je dagelijks tegenkomt en wat er nog verbeterd moet worden aan de huidige velomobielen en dit naar mij te mailen.


Als je dit leest en je hebt hier ideeën over hoor ik dat graag. 
Mijn mail adres: johanvrielink67@gmail.com

No comments:

Post a Comment