Saturday, February 11, 2012

Werkgroep Veiligheid

Op zaterdag 4 februari is een eerste oriënterende bijeenkomst geweest van een groep velomobiel rijders met als doel om een werkgroep te vormen om meer inzicht te krijgen in de veiligheidsaspecten rondom de velomobiel.
Kees Rookus is de initiatiefnemer. Hij heeft mij om advies gevraagd en dat heeft geleid tot de eerste bijeenkomst.

Op de foto van links naar rechts:
Kees Rookus, Ton ten Brinke, Theo van de Broek, Paulus de Boer en Bram Smit. Niet op de foto Arjan Vrielink (haalt net koffie) en ikzelf heb de foto gemaakt.Veiligheid is een gevoelig onderwerp en zal met beleid behandeld moeten worden. Bij het toenemen van het aantal velomobielen zal er een goed geïnformeerd aanspreekpunt moeten zijn.

Op het blog van Kees is meer informatie te vinden....zie....http://kees-rookus.blogspot.com/

Als je adviezen voor de werkgroep hebt, deze graag mailen naar de voorzitter Kees Rookus 
e-mail:  cap.rookus@gmail.com

No comments:

Post a Comment